Innovasjon Norge LogoVi er stolte av å fortelle at vi denne sommeren mottok et tilskudd på 1,85 millioner kroner fra Innovasjon Norge! Vi går inn i en såkalt innovasjonskontrakt (tidligere IFU) sammen med kvalitetsbevisste De Historiske Hotel- og Spisesteder, som har 56 hoteller, 19 spisesteder og en båt (!) som sine medlemmer. De Historiske legger all sin innsats i å sørge for at alle medlemmer lever opp til den høye standarden de setter. Vi siterer:

Til tross for at medlemmene i De Historiske har individuelle særpreg og karakter, vil du finne flere fellestrekk; en varm velkomst, god service, en vennlig atmosfære og høy standard i alle ledd. Vår felles kvalitetsstandard sikrer et gjennomgående høyt nivå i gruppen, og våre verdier «gjestfri», «personlig » og «kvalitetsbevisst» skal bidra til å nå vår felles visjon; Vi skal oppleves som «et godt sted å være». – De Historiske Hotel og Spisesteder

Vi gleder oss stort til å hjelpe De Historiske med å opprettholde den fantastiske standarden de er kjent for! Prosjektet varer i et år, og vi skal i tett dialog med 12 pilotrestauranter bygge neste generasjon Foodback. Vi har lagt en slagplan som inkluderer innovativ mobilbetaling og bruk av kunstig intelligens for å gi restaurantene svarene de trenger før de rekker å stille spørsmålet.

Med Foodback er vi med å videreutvikle et spennende verktøy som gir oss tilbakemeldinger fra gjester i sanntid, på en ærlig og sømløs måte. Vi tester i disse dager Foodback hos noen utvalgte hoteller og spisesteder. Den digitale regningsmappen byr på en rask og enkel brukeropplevelse, og dyp innsikt i alle viktige aspekter ved måltidsopplevelsen. Vi gleder oss til samarbeidet med Foodback! – Nils Henrik Geitle, Adm. dir, De Historiske

Vi ruller ut første versjon av løsningen allerede i september. Hvilke 12 restauranter som blir med forteller vi så snart vi er klar. Dette er bare den første av en rekke spennende nyheter vi har til dere denne høsten. Stay tuned for flere godbiter i ukene som kommer!

Share This